The art of working together

Door de dagelijkse focus op zichtbare targets en resultaten, vergeten we vaak de onzichtbare lagen binnen organisaties, zoals samenwerken en vertrouwen. Het zijn juist die ontastbare lagen die het fundament zijn voor het behalen van resultaat.

Ik help jullie taal te vinden om die ontastbare lagen tastbaar te maken. Jullie krijgen inzicht in jezelf , de dynamiek tussen elkaar en binnen de organisatie. Om zo terug krachtige samenwerkingsrelaties op te bouwen vanuit vertrouwen.

Let's connect

Training The Art of Working Together

Een organisatie bestaat uit een systeem van mensen. Die elke hun eigen levensgeschiedenis, overtuigingen, behoeftes en verwachtingen binnenbrengen in de organisatie. De medewerkers kiezen vaak niet zelf met wie ze moeten samenwerken.

Veelal hebben ze ook niet geleerd

  • hoe in dialoog te gaan vanuit neutraliteit dwz zonder in verdediging, oordeel, verwijt te gaan
  • hoe ze moeilijke gesprekken moeten aangaan
  • hoe ze werkelijk kunnen luisteren naar elkaar

En dan moeten ze SAMEN resultaat neerzetten. Er gaat vaak veel energie verloren in inefficiënte samenwerkingsrelaties.

Er treden storingen op, miscommunicatie, veronderstellingen die de samenwerkingsrelatie ondermijnen en een direct effect hebben op het resultaat.

Dus wil je een humane, wendbare organisaties creëren die snel kan inspelen op de hedendaagse complexiteit en vele veranderingen. Dan wordt het belangrijk om ook aandacht te besteden aan de ontastbare lagen binnen je organisatie zoals vertrouwen, veiligheid, samenwerking en communicatie.

Deze training creëert een veilige basis om het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Maakt de onbewuste dynamieken, patronen binnen de samenwerking zichtbaar en geeft jullie handvaten om de relationele en emotionele intelligentie binnen de organisatie te verdiepen. Dit vormt immers de basis voor een efficiënte samenwerking.

Meer info

Traject vennoten

Veel problemen tussen vennoten kunnen teruggebracht worden tot onuitgesproken verwachtingen en veronderstellingen.

Elke vennoot brengt zijn eigen levensgeschiedenis, overtuigingen, behoeftes en verwachtingen binnen in de organisatie. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in jezelf en de dynamiek tussen jullie als vennoten.

Tijdens dit traject krijg je zicht op de storingen in het contact. Storingen die niet benoemd worden gaan ondergronds de samenwerkingsrelatie aansturen. Hierdoor ontstaat er verwijdering in plaats van verbinding. Het is juist door de storingen in het contact te benoemen dat je jezelf en anderen beter leert kennen en er terug verbinding kan ontstaan.

We gaan samen opzoek naar de gemeenschappelijke grond en hoe de verschillen beter te benutten.

Meer info

Familiebedrijven

Het uitzonderlijke aan familiebedrijven is dat je naast een werkrelatie ook een familierelatie hebt. De interactie ouder-kind, broer-zus krijgt plots een andere verhouding, een ander invulling.

Organisatie – en familiedynamiek komen samen in de organisatie. Er zit een grote kracht in deze dubbele dynamiek en tegelijkertijd zit daar ook de grootste uitdaging.

Verwachtingen, meningen, verhoudingen tussen familieleden worden vaak uit respect voor de organisatiebelangen onder tafel geveegd.  Wat maakt dat heel wat zaken niet uitgesproken worden en ondergronds de samenwerking gaan verstoren.

Zeker in het proces van overname kunnen die onuitgesproken belangen, verwachtingen, veronderstellingen een saboterende rol spelen.

Ik help families om taal te vinden voor het onuitgesprokene. Om met elkaar te leren praten in plaats van naast elkaar. Ik geef inzicht in de vaak onbewuste familiedynamieken die de organisatiedynamiek mee bepalen. Dit telkens vanuit respect voor de familiedynamiek alsook de organisatiebelangen.

Meer info

Traject in company

Elke organisatie heeft zijn eigen uitdagingen. Misschien waren er onlangs grote veranderingen binnen het (familie)bedrijf of speelt er een issue in het team die niet wordt uitgesproken of is de richting zoek binnen het managementteam.

Tijdens een in company traject maken jullie opnieuw verbinding met elkaar. Samen werken we rond topics die voor jullie nodig zijn om krachtige samenwerkingsrelaties op te bouwen vanuit vertrouwen.

  • Hoe omgaan met verandering en conflict?
  • Hoe omgaan met onzekerheden?
  • Hoe creëren we krachtige relaties?
  • Hoe pakken we ons leiderschap aan?
  • Hoe kunnen we leren luisteren naar elkaar?

Elk traject wordt op maat uitgewerkt, vertrekkend vanuit de noden en behoeftes die leven binnen de organisatie. Startend met het managementteam, een organisatie is maar zo krachtig als haar leiders. Indien nodig gaan we aan de slag met de ganse organisatie.

Meer info

Insights Discovery Training

Iedereen in de organisatie is uniek. Iedereen heeft een eigen stijl, behoeftes en verwachtingen. Deze verschillen vormen een grote kracht. En tegelijkertijd ook de grootste uitdaging in effectieve communicatie en samenwerking.

Hoe mooi zou het zijn als iedereen in jouw organisatie dezelfde taal spreekt?

Een taal waarmee je op een succesvolle manier kunt gaan communiceren, zowel met collega’s als met klanten. Een taal waarmee persoonlijke ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken gewoon een manier van leven wordt.

Tijdens deze training krijg je inzicht in jezelf, de ander en leer je op een effectieve manier afstemmen en verbinding maken.

Meer info

Ontdek de positieve impact van coaching


Bedankt Julie om samen met ons het pad te bewandelen van de ondernemer in zijn zoektocht naar een zachter en realistischer beleid binnen ons bedrijf. Je confronteerde ons met onze eigen krachten en valkuilen en dat van onze collega’s en leerde ons hierin vooral kijken naar de kracht van de complementariteit van een team en hoe elkaar hierin te versterken ipv de nadruk te leggen op de verschillen. Je bent een mooie spiegel geweest voor ons.

Elke Decoster, Managing Partner Silver Tie

De sessies bij Julie zetten de communicatie en samenwerking met mijn vennoot volledig op punt. Julie brengt op een toegankelijke manier nieuwe inzichten en praktische tools om mee verder te gaan. Bovendien bieden de sessies de ideale setting om open dialoog te voeren over onuitgesproken zaken. Zeker een aanrader voor wie kijkt om het beste uit een samenwerking te halen.

Loïc Lenoir - Medevennoot View

Julie is voor mij een kritisch klankbord en een spiegel die me enorm veel oplossingsgerichte ondersteuning heeft gegeven in mijn overgang van leidinggevende naar een managementrol. Door de vele praktische en concrete tips (rekening houdende met mijn persoonlijke drivers) heb ik een beter inzicht gekregen over m’n eigen handelen binnen professionele samenwerkingsverbanden op meerdere niveaus.

Maxim Deryckere, Business Unit Director bij Vind!