The art of leadership

De snelle veranderingen, onzekere tijden vragen om een andere manier van leidinggeven. We staan voor belangrijke uitdagingen die niet op de oude manier op te lossen zijn.

Hoe kunnen we van een traditionele leiderschapsstijl – command & control – naar verbindend leiderschap evolueren?

In een wereld die draait om verbinding en relaties zijn EQ en RQ (relationele intelligentie) een basisvoorwaarde voor verbindend leiderschap.

Let's connect

Individueel traject

Persoonlijke groei is één van de meest onderschatte groeistrategieën binnen organisaties. Een organisatie staat of valt immers met de ‘persoon’ achter de ondernemer/leidinggevende.

De basis van verbindend leiderschap is zelfkennis. De belangrijkste relatie die we hebben is de relatie met onszelf, dit vormt de basis voor al onze andere relaties.

Vanuit mijn rol als klankbord en spiegel, help ik je in je persoonlijke groei en bijgevolg ook in de groei van je organisatie.

Samen zoeken we naar het ‘unlocked’ potentieel, ontdekken we je vaak (on)bewuste patronen en gaan we op zoek naar de verbinding met jezelf, anderen en de organisatie.

 

Meer info

Peergroup - ondernemersgroep

Een groep van gelijkgestemde, ondernemende mensen die voor zelfde uitdagingen staan in hun werk en leven. Die op zoek zijn naar een klankbord, connectie met gelijkgestemden, inspiratie en uitwisselen van ideeën en ervaringen.

Samen creëren we een plek waar je zonder rol, functie of masker gewoon mag ‘zijn’ met zowel je successen als je kwetsbaarheden. Ik zet de krijtlijnen uit en de deelnemers vullen ze in naargelang hun noden en behoeftes van het moment.

Thema’s die aan bod kunnen komen

  • inzicht krijgen in je leidersschapstijl
  • inzicht krijgen in groepsdynamieken
  • hoe omgaan met verandering
  • communicatie

Leer, ontdek en discussieer over wat er leeft bij andere intrapreneurs/ondernemers met een leidinggevende functie.

Ik stel een groep samen van maximum 6 peers die 5 keer samenkomen in een gemoedelijke sfeer. Telkens op een avond van 17u-20u.

 

Meer info

Ontdek de positieve impact van coaching


Julie is voor mij een kritisch klankbord en een spiegel die me enorm veel oplossingsgerichte ondersteuning heeft gegeven in mijn overgang van leidinggevende naar een managementrol. Door de vele praktische en concrete tips (rekening houdende met mijn persoonlijke drivers) heb ik een beter inzicht gekregen over m’n eigen handelen binnen professionele samenwerkingsverbanden op meerdere niveaus.

Maxim Deryckere, Business Unit Director bij Vind!

De ondernemersgroep is ook een spiegel. Je hoort bepaalde situaties. Je hoort hoe andere ondernemers die situatie aanpakken waardoor je inspiratie haalt hoe jij het zou kunnen doen. Voor mij is de kracht van de groep enorm sterk!

An Vanhauwaert, Bestuurder Effectis

Het unieke van dit ondernemerstraject is echt wel dat je volledig vertrouwen hebt in elkaar. En alles heel transparant kunt communiceren naar elkaar toe.

Mathias Fransen, Managing partner RoboRana

Bedankt Julie om samen met ons het pad te bewandelen van de ondernemer in zijn zoektocht naar een zachter en realistischer beleid binnen ons bedrijf. Je confronteerde ons met onze eigen krachten en valkuilen en dat van onze collega’s en leerde ons hierin vooral kijken naar de kracht van de complementariteit van een team en hoe elkaar hierin te versterken ipv de nadruk te leggen op de verschillen. Je bent een mooie spiegel geweest voor ons.

Elke Decoster, Managing Partner Silver Tie